سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نشریه محلی سلوک زندگی 
مدیر مسئول 
1391/11/01 
1392/04/30 
فرهنگی 
اداری 
شرکت چاپ اسناد متیران 
مدیر فرهنگی 
1390/07/02 
1391/12/28 
فرهنگی 
اداری 
جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی 
معاون فرهنگی 
1389/05/19 
1390/07/30 
فرهنگی 
همکاری 
دبیرستان علوم انسانی فرهنگ 
معلم راهنما و مشاور پایه اول 
1388/07/01 
1389/04/10 
فرهنگی- آموزشی 
اداری 
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی(ره) 
معاون انضباطی 
1387/06/02 
1387/11/30 
مدیریت 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی 
مدرس 
1386/06/15 
1387/03/30 
تجوید 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی 
مدرس 
1386/06/15 
1387/03/30 
سیوطی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی النقی ع 
مدرس 
1393/07/01 
1394/03/30 
منطق ۱ 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی النقی ع 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
منطق مظفر 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی النقی ع 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
اصول الموجز 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی النقی ع  
مدرس 
1394/07/01 
ادامه دارد 
حلقات شهید صدر 
اداری 
جبهه فکری انقلاب اسلامی- موسسه اشراق 
مدیر 
1392/05/01 
1393/07/30 
مدیریت سایبری، معاونت رسانه 
اداری 
http://shamsemedia.ir 
مدیر عامل 
1393/07/01 
ادامه دارد 
طراحی سایت 
اداری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
رییس اداره روابط عمومی و بین الملل 
1395/07/05 
ادامه دارد 
روابط عمومی